top of page

người nổi tiếng liên kết

người nổi tiếng liên kết

Họ đến từ Master Entertainment.

Chủ sở hữu Di sản văn hóa phi vật thể quan trọng số 5 Pansori (Chunhyangga) Master Singer Shin Young-hee

Nhóm DIOS hoạt động với tư cách là một fandom

태극기

Chúa Trời​ Younghee

 • ​Người được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia số 5 Pansori (Chunhyangga) của Hàn Quốc

 • Đại sứ hòa bình LHQ

 • Giám đốc, Hiệp hội Bảo tồn Pansori Hàn Quốc

 • Giải thưởng lớn Dongri lần thứ 25

 • Huân chương Văn hóa Hwagwan của Hàn Quốc

 • và nhiều người khác

태극기

​조 수 황

 • ​대한민국 국가무형문화재 제5호 판소리(춘향가) 이수자

 • 2023 국회 문화체육관광위원회 위원장 표창

 • 2023 제8회 INAK 사회공헌대상 문화공로대상

 • 제24회 대한민국 남도민요경창대회 명창부 대통령상

 • 제32회 동아국악콩쿠르 판소리 일반부 금상

태극기

신 동 수

울진 토원 도예 대표

중국 도자 명인 100인전 출품

일본 도예 교류전 출품

WOO
JUNG

 • thành viên nhóm DIOS

 • Giọng ca chính của DIOS

 • Giành được Giải thưởng Tình nguyện viên vì Hòa bình Thế giới của LHQ 

HYUN

 • thành viên nhóm DIOS

 • Trung tâm DIOS (rap, song, dance)

 • Giành được Giải thưởng Tình nguyện viên vì Hòa bình Thế giới của LHQ 

LOKI

 • thành viên nhóm DIOS

 • DIOS Hycon Rapper

 • Giành được Giải thưởng Tình nguyện viên vì Hòa bình Thế giới của LHQ 

JAY

 • thành viên nhóm DIOS

 • Phụ trách phần rap và hát DIOS

 • Giành được Giải thưởng Tình nguyện viên vì Hòa bình Thế giới của LHQ 

조현일.jpg

JAY

 • thành viên nhóm DIOS

 • Phụ trách phần rap và hát DIOS

 • Giành được Giải thưởng Tình nguyện viên vì Hòa bình Thế giới của LHQ 

bottom of page