top of page

xin chào

Xin chào.
Giải trí tổng thể của chúng tôi

Để bảo tồn và kế thừa văn hóa Hàn Quốc

Đây là một nhóm dự án.
Nghệ sĩ xuất sắc nhất của Hàn Quốc

từ giải trí bậc thầy

Văn hóa và vẻ đẹp hàn quốc

để truyền bá thông tin ra thế giới,

Chúng tôi sẽ đi đầu trong việc bảo tồn nó.

 

cảm ơn.

- Giám đốc điều hành Master Entertainment Master Kim

(Kim Jong-Chul)

  • Instagram

Tiếp xúc

3901 S, VERMONT AVE, # 2516 Los Angeles CA 90037

bottom of page