top of page

Câu chuyện của chúng tôi

 

 

Dự án chuẩn bị 2022

    - Chuẩn bị cho buổi hòa nhạc DIOS Japan vào tháng 3 năm 2022

    - Biểu diễn tại Hà Nội, Việt Nam vào tháng 6 năm 2022

    (Buổi biểu diễn kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam)

    "Buổi biểu diễn đêm giao thừa của Shin Young-hee / Nhóm D.O.S."

    - Chuẩn bị cho concert DIOS Đông Nam Á của nhóm vào tháng 6 năm 2022

bottom of page